Co się dzieje ze śmieciami?

Czy ktokolwiek zadaje sobie dziś pytanie, co się dzieje z opadami, które zostały odebrane z danej posesji? Zazwyczaj nie. Każdy powie, że śmieci segreguje i płaci za wywóz odpadów, wiec reszta go nie interesuje, ale czy słusznie?

Wywóz odpadów nie kończy się na ich odbiorze

Przeważnie na każdej posesji stoi przynajmniej jeden kontener na odpady. Jeśli ktoś zdecyduje się na ich segregację, czasem musi zakupić na własny koszt np. dodatkowe worki na odpady innego rodzaju niż te, które wrzuca do otrzymanego kontenera.

W miastach kontener na konkretny rodzaj śmieci ma też konkretny kolor, aby łatwiej było zapamiętać, co gdzie wyrzucać.

Wywóz śmieci nie kończy się jednak na opróżnieniu pojemników.

Klin - Wywóz Odpadów Warszawa

Czy segregacja śmieci coś daje?

Często wywóz śmieci – szczególnie w miastach – odbywa się kilka razy ww tygodniu, z tym że w każdy dzień przyjeżdża inny wóz odbiorczy, po konkretny rodzaj odpadów.


Na wsiach bywa różnie – wywóz odpadów odbywa się tu zazwyczaj rzadziej, niż w miastach, a dany rejon obsługuje tylko jedna firma. Co się dzieje z odebranymi stąd śmieciami?

Wywóz śmieci zaczyna się zawsze opróżnieniem kontenerów, ale nie kończy się przywiezieniem ich na miejsce składowania. To zaledwie kolejny etap całego procesu, mającego na celu niedopuszczenie do zalania odpadami danego terenu. Tam ,gdzie są składowane, śmieci bywają – czasem po raz kolejny lub dodatkowo – sortowane. To, co nadaje się do przetworzenia, wyrusza w dalsza drogę, a reszta pozostaje na wysypisku. Ile z tego się utylizuje? Trudno powiedzieć. wysypiska nadal przerażają swoim ogromem.

Dlatego tak istotne jest, aby jednak segregowanie śmieci było praktykowane, a samo odzyskiwanie surowców wtórnych odbywało się z głową i na wysoką skalę.